Disclaimer

Uw gegevens worden door Nigel Heusdens verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie (klant/leverancier) als gevolg van uw prijsaanvraag, aankoop, verkoop, info, aanvraag, inschrijving op onze nieuwsbrieven, …

Uw gegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet gecommuniceerd met derden.

Uw contactgegevens kunnen intern gebruikt worden voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hello@nigelheusdens.com. Bovendien kunt u zich bij elke mailing uitschrijven door op de opt-out te klikken, onderaan.

Via hello@nigelheusdens.com kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.